UK post-Brexit Border Arrangements to Cost $6 Billion

UK post-Brexit Border Arrangements to Cost $6 Billion

Rząd Wielkiej Brytanii wyda co najmniej sześć miliardów dolarów na post-Brexit ustaleń granicznych po wielokrotnych opóźnień. W tym roku nowe przepisy wdrażane są w etapach. Krajowy Urząd Kontroli Kredytowej skrytykował opóźnienia rządu i brak jasnego planowania, które spowodowały niepewność i zwiększone koszty.
Według National Audit Office (NAO) rząd brytyjski szacuje, że wydzieli co najmniej 4,7 miliarda funtów (6 miliardów dolarów) na wdrożenie post-Brexit ustaleń granicznych. Po wielokrotnych opóźnieniach, wreszcie w tym roku Wielka Brytania ustanawia nowe zasady. Pierwsza faza nowego modelu operacyjnego Border Target rozpoczęła się 31 stycznia, wymagając dodatkowej certyfikacji. Drugi etap rozpoczął się 30 kwietnia, wprowadzając kontrole fizyczne w portach. Trzeci etap, wymagający deklaracji bezpieczeństwa i ochrony, zaplanowany jest na 31 października. NAO poinformowało, że 4,7 miliarda funtów pokryje 13 najważniejszych programów zarządzania przejściem towarów po Brexicie i poprawi wydajność. Opóźnienia w wdrażaniu pełnych kontroli od czasu zakończenia okresu przejściowego wyjścia z UE w dniu 31 grudnia 2020 r. spowodowały niepewność dla przedsiębiorstw, zwiększenie kosztów rządowych i portowych oraz zwiększenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem biologicznym. NAO skrytykował spóźnione ogłoszenia polityczne rządu i brak gotowości, co utrudniało działalność gospodarczą i portów. W raporcie podkreślono również problemy związane z rządową strategią graniczną dla Wielkiej Brytanii do 2025 r., zauważając, że brakuje w niej jasnego harmonogramu i zintegrowanego planu realizacji. NAO zaleciła bardziej realistyczne podejście do transformacji cyfrowej.
Newsletter

Related Articles

×